Local, Vocal, Global

যোৰহাটত বন্দুকসহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

  • যোৰহাটত বন্দুকসহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গড়মূৰ আৰক্ষী
  • যুৱক দুজন গড়মূৰ কুমাৰগাঁৱৰ দিগন্ত দত্ত আৰু দুলীয়াগাঁৱৰ ৰাজীৱ দত্ত
  • দুয়োজনকে ৰাজীৱ দত্তৰ  ঘৰৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰে গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে
  • দিগন্ত দত্ত নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ১৫১২ নম্বৰৰ ৪৯৮ ধাৰাত ৰুজু হৈ আছিল গোচৰ
  • তেতিয়াৰে পৰা পলাতক  আছিল দিগন্ত দত্ত
  • সোমবাৰে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োজনকে