Local, Vocal, Global

টোলগে’ট বন্ধৰ দাবীত আছুৰ মানৱ শৃংখল

  • বাইহাটাৰ মদনপুৰত আছুৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী
  • ৩১নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মদনপুৰত টোলগে’ট বন্ধৰ দাবীত আছুৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী
  • টোলগে’টৰ বন্ধৰ দাবীত আছুৰ এই কাৰ্যসূচী
  • কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে টোলগে’ট বন্ধৰ দাবীত ষ্মাৰকপত্ৰ