Local, Vocal, Global

ৰাভা দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

ডিব্ৰুগড়ত বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসুচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল –

  • কলাগুৰুৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আটকধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
  • ৰাভাৰ সম্পদৰাজী সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে গঢ়ি তুলিব সংগ্ৰহালয়