Local, Vocal, Global

মঙলদৈত বান সাহায্য শিৱিৰ

  • মঙলদৈত বান সাহায্য শিৱিৰ
  • গুৱাহাটী IITৰ ছাত্ৰৰ উদ্যোগত বান সাহায্য শিৱিৰ
  • মঙলদৈত প্ৰায় ৫০ ঘৰ পৰিয়ালক প্ৰদান বান সাহায্য
  • IITৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও, বৰপেটা, বাক্সা আৰু মঙলদৈতো সাহায্য প্ৰদান
  • খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কণ কণ শিশুক কাপোৰ বিতৰণ