Local, Vocal, Global

ONGC ৰ অপহৃত কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়াৰ লগত নাই আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা, পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী

ONGC ৰ অপহ্‌ত কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়াৰ লগত নাই আলফাৰ শীষৃ নেতা পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী। এক সংবাদগোৰ্ঠী লগত হোৱা আলফা মুখ্য সেনাদশ্য টেলীফোনীবাতা লাভত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰিতুল শইকীয়া তেওলোকৰ জিম্মাত নাই।আৰক্ষী সেনাই মিচাৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি দাবী কৰি পৰেশ বৰুবাৰ মন্তব্য কৰে যে কৌহলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই।ভাৰতীয় সেনাবাহিনী,আচাম ৰাইফল,নাগালেনড় পুলিচে যদি ৰিতুল শইকীয়াক উদ্বাৰ কৰিব নোৱাৰো বুলি হাত দাঙী দিয়ে তেনেহলে আলফাই নগা জনগনৰ সহায়ত ৰিতুল শইকীয়াক বিচৰাৰ দায়ীত্ত্ব গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে আলফাৰ ৰ্শীৰ্ষ নেতা পৰেশ বৰুৱাই।