Local, Vocal, Global

কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ

  • কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ
  • পুলৱামা জিলাৰ জাদুৰাত এই সংঘৰ্ষ
  • সংঘৰ্ষত নিহত তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী
  • সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত ছহিদ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী