Local, Vocal, Global

৪০ হাজাৰ অতিক্ৰম ৰাজ্যত কৰ’নাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই

51
 • ৰাজ্যত অধিক ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰ’না ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ
 • মহানগৰীতো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰ’নাৰ ভয়াবহতা
 • ৪০ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে অসমত কৰ’নাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই
 • ২৪ঘন্টাত ৰাজ্যত কৰনাত আক্ৰান্ত ১৮৬২ গৰাকী
 • শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত ৫২১ গৰাকী
 • কামৰূপ(গ্ৰাম্য)ত ২০২ গৰাকী, কাচাৰ ২০২ গৰাকী, শোণিতপুৰত ১৪০ গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ত ১১৭ গৰাকী,যোৰহাটত ১০৫ গৰাকী
 • উল্লেখ যে শুকুবাৰে সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ১২৭৭গৰাকী
 • ৰাজ্যত ৪০,২৬৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰ’না আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা
 • ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ৩০,৩৫৭ গৰাকী
 • ৰাজ্যত বৰ্তমান ৯,৮১১ গৰাকী ৰোগী চিকিৎসাধীন
 • ইয়াৰ বিপৰীতে মৃতৰোগীৰ সংখ্যা ৯৮ গৰাকী
 • ২৪ ঘন্টাত ৰাজ্যত ৩৮,৩২৪ গৰাকী লোকৰ SWAB পৰীক্ষা সম্পন্ন
 • ২৪ ঘন্টাত ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ ৪.৩৫ শতাংশ