Local, Vocal, Global

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত CAA আৰু EIA-2020 প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত CAA আৰু EIA-2020 প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে CAA আৰু EIA-2020 প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ।মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। CAA আৰু EIA-2020 প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মৰিগাঁও ছাত্র সন্থাই। চৰকাৰবিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ছাত্র সন্থাৰ সদস্যসকলে উত্তাল কৰি তোলে মৰিগাঁও চহৰ।