Local, Vocal, Global

ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন পৱিত্ৰ ৰাখী বন্ধন

124

ৰাখী বন্ধন ভাতৃ-ভগ্নী সম্পৰ্কৰ এটি বিশেষ দিন।ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ পৰাই সুৰক্ষা বিচাৰি ভাতৃক ৰাখী পিন্ধায়। কিন্তু তেজপুৰৰ এচাম যুৱক যুৱতীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন কৰিলে ৰাখী বন্ধন। তেজপুৰৰ UCI নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ ব্যতিক্ৰমীভাৱে উদযাপন ৰাখী বন্ধন। তেজপুৰ চহৰৰ গছত ৰাখী বান্ধি উদযাপন কৰিলে ৰাখী বন্ধন। সোমবাৰে ৰাখী বন্ধনৰ দিনটোত তেজপুৰ চহৰৰ পথৰ দুয়োকাষে থকা গছত বান্ধিলে ৰাখী। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো গছত ৰাখী বান্ধি বিলালে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ মন্ত্ৰ। পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰাইজৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। ভগ্নীয়ে যেনেকৈ ৰাখী বান্ধি ভাতৃৰ পৰা নিৰাপত্তা বিচাৰে ঠিক তেনেদৰে গছত ৰাখি বান্ধি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ পণ গ্ৰহণ কৰে।