Local, Vocal, Global

GMCH in controversy: গুৱাহাটী চিকিসাৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ কাণ্ড, নোহোৱা হল মৃতদেহ

  • পুনৰ বিতৰ্কত গুৱাহাটী চিকিসাৎসা মহাবিদ্যালয় (Guwahati Medical college Hospital in controversy)
  • এইবাৰ সাল-সলনি মৃতদেহৰ (Body missing from GMCH morgue)
  • এই অদ্ভুত ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য
  • চিকিসাত্সা মহাবিদ্যালয়খনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা গৃহত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো
  • মৃত লখিমী চেত্ৰীৰ মৃতদেহটো নোহোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ মাজত লাগিল হুৱা-দুৱা
  • মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ গৃহৰ লোকে অন্য মৃতদেহৰ সলনি উলিয়াই পঠিয়ালে লখিমী চেত্ৰীৰ মৃতদেহ
  • দুদিন পূৰ্বে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লখিমী চেত্ৰীৰ মৃতদেহ অনা হৈছিল GMCH লৈ
  • GMCH কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবেই অদ্ভুদ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ