Local, Vocal, Global

ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি কৰ’নাৰ সংক্ৰমণ

  • ৰাজ্যত অধিক ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰ’না ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ
  • মহানগৰীতো অব্যাহত কৰ’নাৰ ভয়াবহতা
  • ১৪ হাজাৰ অতিক্ৰম ৰাজ্যত কৰ’না আক্ৰান্তৰ সংখ্যা
  •  বুধবাৰে পুনৰ আক্ৰান্ত ৬৯৬ গৰাকী ব্যক্তি
  • নতুনকৈ আক্ৰান্ত সকলৰ ৪২৩ গৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰৰ
  • উল্লেখ যে  বুধবাৰে সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ৩৯৭ গৰাকী
  • ৰাজ্যত ১৪০৩২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰ’না আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা
  • ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ৮৭২৬ গৰাকী
  • ৰাজ্যত বৰ্তমান ৫২৮১ গৰাকী ৰোগী চিকিৎসাধীন
  • ইয়াৰ বিপৰীতে মৃতৰোগীৰ সংখ্যা ২২ গৰাকী