Local, Vocal, Global

হেমাংগ মজুমদাৰৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

  • হেমাংগ মজুমদাৰৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
  • লগতে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও
  • কৰ’নাত আক্ৰান্ত হৈছিল হেমাংগ মজুমদাৰৰ দেহাৱসান
  • উলুবাৰীত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় হেমাংগ মজুমদাৰৰ